COVID-19 prognoosimudelid

Mudelprognoosi korral on eeldatud teatavat nakatamiskordaja progressiooni ning selle alusel teostatud ennustuslik arvutus leidmaks haigla, intensiivi ja surnute ennustuseks. Tegemist on hinnangulise mudeliga ning kui tegelik R väärtus ja mudelprognoosi oma lahknevad on eeldatav ka prognoosi erinemine tegelikkusest.

Huvi võib pakkuda ka Krista Fischeri nakatumise statistika, mis on leitav siit.

Prognoosi stsenaariumite bifurkatsiooni kuupäev: 25.10.2021

NB! Mudelprognoos ei arvesta vaktsineerimist, seetõttu võib tegelik jaotus veidi alla jääda prognoosile

Uuendus 27.10.2021: Viimasel kahel nädalal on selgelt R järsult tõusnud 1.2 juurde perioodiks ja siis stabiliseerunud veidi üle 1.1. Uuendasime prognoosi ja tõstsime hargnemiskuupäeva uute piirangute rakendumisele.

Haiglaravi vajadusIntensiivravi vajadusPäevane suremusUuendus 13.10.2021: Kahjuks on näha, et Krista mõõdetud R on tõusnud 1.2 juurde. Vahepealne prognoos on sisse viidud ning tõime bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 23.09.2021: Krista mõõdetud R näitab R vahemikus 1.0-1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 31.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 22.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1-1.2 piirkonda, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva kuu edasi.

Uuendus 28.07.2021: Kuna kätte on jõudnud kolmas laine alustame taas erinevate R prognoosidega. Kuna vaktsineeritute osakaal on kasvanud võib eeldada, et Krista mõõdetud R nakatunute pealt on suurem kui haiglaprognoosi R, täpsemat vaktsineeritute mõju hetkel prognoosis ei arvestata.

Uuendus 24.05.2021: Kuna koolivaheaja reisimine ei toonud kaasa haigestumise kasvu liigutasime bifurkatsiooni 3.05 alanud leevendustele.

Uuendus 10.05.2021: Platoole järgnes langus aktiivsete piirangute ajal. Oleme toonud mudeli sellega kooskõlla ja liigutanud bifurkatsiooni koolivaheaja algusse.

Uuendus 19.04.2021: Haiglaravi näitas selget platood kaks nädalat eelneva prognoosiga võrreldes ning R=1 seisu nägime ka nakatumuses, seetõttu lisasime selle perioodi ning uus bifurkatsioon toodud 12 päeva edasi

Uuendus 28.03.2021: Kuna kasvutrend tundub olevat murdunud vaatame erineva kiirusega languseid ning pikemale perioodile. Kui peaks tulema millaski leevendused tuleb ka R progressioon üle vaadata. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 11.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 8.03.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 3.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 22.02.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 22.02 alanud piirangute algusse.

Uuendus 25.01.2021: Kuna prognoos on pikemalt näidanud R=1.0, mis algas veidi varem kui algselt prognoosisime oleme uuendanud mudeli kooskõlla reaalsusega. Selle järgi on R=1.0 püsinud ca 8. detsembrist saadik. Uueks bifurkatsiooni kuupäevaks valisime piirangute kerge lõdvenduse 18.01.2021

Uuendus 25.01.2021: Surmade korral näitame nüüd andmepunktid ning viie päeva keskmistatud trendijoone