COVID-19 prognoosimudelid

Mudelprognoosi korral on eeldatud teatavat nakatamiskordaja progressiooni ning selle alusel teostatud ennustuslik arvutus leidmaks haigla, intensiivi ja surnute ennustuseks. Tegemist on hinnangulise mudeliga ning kui tegelik R väärtus ja mudelprognoosi oma lahknevad on eeldatav ka prognoosi erinemine tegelikkusest.

Huvi võib pakkuda ka Krista Fischeri nakatumise statistika, mis on leitav siit.

Prognoosi stsenaariumite bifurkatsiooni kuupäev: 1.03.2022

Uuendus 17.04.2023: Viimasel kuul on alanud jälle kerge tõusutrend, uuendame..

Haiglaravi vajadusIntensiivravi vajadusPäevane suremusUuendus 19.01.2023: Tundub, et talvine maksimum koos gripiga oli umbes jõulude paiku. Nüüd ühtlases languses, prognoos uuendatud erinevate langustempode peale.

Uuendus 14.12.2022: Vahepealne rahulik periood on keeranud taas tõusule.

Uuendus 18.10.2022: Septembrist saadik on kasv olnud aktiivsem, vahepeal oli R 1.2, nüüd on veidi rahunenud, kuid kasv on siiski olemas.

Uuendus 16.08.2022: poolteist kuud oli kasv ca R=1.1, kuid viimastel nädalatel on olukord stabiliseerunud, jälgime olukorda.

Uuendus 8.07.2022: Tulenevalt uue laine alguse indikatsioonidele viisin mudelisse sisse uued R prognoosid. Hetkel viitab, et langusfaas on läbi saanud ja uus laine algamas.

Uuendus 4.04.2022: Krista mõõdetud R näitas vahepealsel perioodil kiiremat langust kui 0.9, tõime selle korrektsiooni sisse ning ka haiglagraafik paranes, bifurkatsioon endiselt sama

Uuendus 22.03.2022: Eelmisel korral ennustatud maksimum oli korrektne, kuid kasv enne seda oli veidi kiirem kui modelleeritud, mudel kooskõlla viidud. Uueks bifurkatsiooni kuupäevaks on piirangute leevendamine 15.03.2022.

Uuendus 10.02.2022: Viimasel ajal on haiglaravi kasvanud R=1.1 tempos, Terviseamet ennustab selleks nädalaks nakatumise maksimumi mistõttu tõime kuupäeva tänasele.

Uuendus 8.01.2022: Omikroni saabumisega on haiglaravi vajadus stabiliseerunud, tõin bifurkatsiooni 25.12 peale

Uuendus 8.12.2021: Laste testimine ja piirangute parem järgimine tõid nakkusfooni alla, kuna see on nüüd hakanud platoole liikuma uuendasime prognoosi ja tõin selles bifurkatsiooni 15.11 peale

Uuendus 8.11.2021: Kuna tundub, et see suur kasv vahepeal on peamiselt olnud haiglasisesed nakatumised ja ühiskondlik foon kasvab rahulikumas tempos, siis taastasime eelmise mudeli 1.1 prognoosi ja tõime selles bifurkatsiooni 25.10 peale

Uuendus 27.10.2021: Viimasel kahel nädalal on selgelt R järsult tõusnud 1.2 juurde perioodiks ja siis stabiliseerunud veidi üle 1.1. Uuendasime prognoosi ja tõstsime hargnemiskuupäeva uute piirangute rakendumisele.

Uuendus 13.10.2021: Kahjuks on näha, et Krista mõõdetud R on tõusnud 1.2 juurde. Vahepealne prognoos on sisse viidud ning tõime bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 23.09.2021: Krista mõõdetud R näitab R vahemikus 1.0-1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 31.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 22.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1-1.2 piirkonda, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva kuu edasi.

Uuendus 28.07.2021: Kuna kätte on jõudnud kolmas laine alustame taas erinevate R prognoosidega. Kuna vaktsineeritute osakaal on kasvanud võib eeldada, et Krista mõõdetud R nakatunute pealt on suurem kui haiglaprognoosi R, täpsemat vaktsineeritute mõju hetkel prognoosis ei arvestata.

Uuendus 24.05.2021: Kuna koolivaheaja reisimine ei toonud kaasa haigestumise kasvu liigutasime bifurkatsiooni 3.05 alanud leevendustele.

Uuendus 10.05.2021: Platoole järgnes langus aktiivsete piirangute ajal. Oleme toonud mudeli sellega kooskõlla ja liigutanud bifurkatsiooni koolivaheaja algusse.

Uuendus 19.04.2021: Haiglaravi näitas selget platood kaks nädalat eelneva prognoosiga võrreldes ning R=1 seisu nägime ka nakatumuses, seetõttu lisasime selle perioodi ning uus bifurkatsioon toodud 12 päeva edasi

Uuendus 28.03.2021: Kuna kasvutrend tundub olevat murdunud vaatame erineva kiirusega languseid ning pikemale perioodile. Kui peaks tulema millaski leevendused tuleb ka R progressioon üle vaadata. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 11.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 8.03.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 3.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 22.02.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 22.02 alanud piirangute algusse.

Uuendus 25.01.2021: Kuna prognoos on pikemalt näidanud R=1.0, mis algas veidi varem kui algselt prognoosisime oleme uuendanud mudeli kooskõlla reaalsusega. Selle järgi on R=1.0 püsinud ca 8. detsembrist saadik. Uueks bifurkatsiooni kuupäevaks valisime piirangute kerge lõdvenduse 18.01.2021

Uuendus 25.01.2021: Surmade korral näitame nüüd andmepunktid ning viie päeva keskmistatud trendijoone