COVID-19 prognoosimudelid

Mudelprognoosi korral on eeldatud teatavat nakatamiskordaja progressiooni ning selle alusel teostatud ennustuslik arvutus leidmaks haigla, intensiivi ja surnute ennustuseks. Tegemist on hinnangulise mudeliga ning kui tegelik R väärtus ja mudelprognoosi oma lahknevad on eeldatav ka prognoosi erinemine tegelikkusest.

Huvi võib pakkuda ka Krista Fischeri nakatumise statistika, mis on leitav siit.

Prognoosi stsenaariumite bifurkatsiooni kuupäev: 25.10.2021

NB! Mudelprognoos ei arvesta vaktsineerimist, seetõttu võib tegelik jaotus veidi alla jääda prognoosile. Samuti alates 1.11.2021 on rakendunud haiglates osaline triaaz mistõttu tegelik haiglas viibijate arv hakkab alla jääma prognoosile kuna võetakse vaid neid kes kindlasti kodus hakkama ei saa enam.

Uuendus 8.11.2021: Kuna tundub, et see suur kasv vahepeal on peamiselt olnud haiglasisesed nakatumised ja ühiskondlik foon kasvab rahulikumas tempos, siis taastasime eelmise mudeli 1.1 prognoosi ja tõime selles bifurkatsiooni 25.10 peale

Haiglaravi vajadusIntensiivravi vajadusPäevane suremusUuendus 27.10.2021: Viimasel kahel nädalal on selgelt R järsult tõusnud 1.2 juurde perioodiks ja siis stabiliseerunud veidi üle 1.1. Uuendasime prognoosi ja tõstsime hargnemiskuupäeva uute piirangute rakendumisele.

Uuendus 13.10.2021: Kahjuks on näha, et Krista mõõdetud R on tõusnud 1.2 juurde. Vahepealne prognoos on sisse viidud ning tõime bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 23.09.2021: Krista mõõdetud R näitab R vahemikus 1.0-1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 31.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1 juurde, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva edasi.

Uuendus 22.08.2021: Nagu ka Krista mõõdetud R näitab on R rahunenud 1.1-1.2 piirkonda, tõin seega ka uue bifurkatsiooni kuupäeva kuu edasi.

Uuendus 28.07.2021: Kuna kätte on jõudnud kolmas laine alustame taas erinevate R prognoosidega. Kuna vaktsineeritute osakaal on kasvanud võib eeldada, et Krista mõõdetud R nakatunute pealt on suurem kui haiglaprognoosi R, täpsemat vaktsineeritute mõju hetkel prognoosis ei arvestata.

Uuendus 24.05.2021: Kuna koolivaheaja reisimine ei toonud kaasa haigestumise kasvu liigutasime bifurkatsiooni 3.05 alanud leevendustele.

Uuendus 10.05.2021: Platoole järgnes langus aktiivsete piirangute ajal. Oleme toonud mudeli sellega kooskõlla ja liigutanud bifurkatsiooni koolivaheaja algusse.

Uuendus 19.04.2021: Haiglaravi näitas selget platood kaks nädalat eelneva prognoosiga võrreldes ning R=1 seisu nägime ka nakatumuses, seetõttu lisasime selle perioodi ning uus bifurkatsioon toodud 12 päeva edasi

Uuendus 28.03.2021: Kuna kasvutrend tundub olevat murdunud vaatame erineva kiirusega languseid ning pikemale perioodile. Kui peaks tulema millaski leevendused tuleb ka R progressioon üle vaadata. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 11.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 8.03.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 3.03 alanud piirangute algusse.

Uuendus 22.02.2021: Viisime prognoosi kooskõlla viimase aja R mõõtmistega. Liigutasime bifurkatsioonipunkti 22.02 alanud piirangute algusse.

Uuendus 25.01.2021: Kuna prognoos on pikemalt näidanud R=1.0, mis algas veidi varem kui algselt prognoosisime oleme uuendanud mudeli kooskõlla reaalsusega. Selle järgi on R=1.0 püsinud ca 8. detsembrist saadik. Uueks bifurkatsiooni kuupäevaks valisime piirangute kerge lõdvenduse 18.01.2021

Uuendus 25.01.2021: Surmade korral näitame nüüd andmepunktid ning viie päeva keskmistatud trendijoone